บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไดแอกโนสติกส์ จำกัด ภายใต้ศูนย์วิจัยและการผลิตเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรค และตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่ได้มาตรฐาน (ADDC) ได้เข้าร่วมงานและร่วมเป็นผู้บรรยาย Showcasing X-Zell เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ CryoimmunostainingTM และ Innovation ของบริษัท ในงาน the second VentureBlick Unboxing Day in Singapore ณ บริษัท VentureBlick ประเทศ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 100 ท่าน

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การเข้าร่วมงานเและเป็นผู้บรรยาย Showcasing X-Zell เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ CryoimmunostainingTM ณ ประเทศสิงคโปร์