บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไดแอกโนสติกส์ จำกัด ภายใต้ศูนย์วิจัยและการผลิตเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรค และตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่ได้มาตรฐาน (ADDC) ได้เข้าร่วมออกบูธและเป็นตัวแทนผู้บรรยายถึงการใช้งานและประโยชน์ของ Cryoimmunostaining™ (X-Zell technology) ในงาน 44th European Congress of Cytology ณ เมือง Budapest ประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 600 ท่าน

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งาน 44<sup>th</sup> European Congress of Cytology ณ เมือง Budapest ประเทศฮังการี
งาน 44<sup>th</sup> European Congress of Cytology ณ เมือง Budapest ประเทศฮังการี
งาน 44<sup>th</sup> European Congress of Cytology ณ เมือง Budapest ประเทศฮังการี